ในสภาวะปัจจุบันการบอกเล่าเรื่องราวหลายอย่าง นำเสนอด้วยภาพอาจจะไม่เพียงพอต่อ ทำให้ความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะนำเสนอไม่ครบถ้วน นักเรียนมาลองศึกษาในการลองทำไฟล์ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ กันเถอะ